BEESTACHTIG GEDRAG NEDERLAND!***

Geplaatst door op in Maatschappij
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2136
  • 0 reacties
  • Abonneer op updates
  • Afdrukken

 

Eeuwenoude Middeleeuwse leefgewoonten terug te vinden in het Nederland van 21e eeuw.

 

Alien_Tourist_by_madart84.jpg

 

Miljoenen toeristen uit Africa, Azie, Latijns- en Midden America alsmede uit de Arabische landen staan te trappelen om naar Nederland te gaan.

Dat land -Nederland- is namelijk ongeveer het laatste land op aarde waar (vermoedelijk verwant aan mensen) beesten leven in hun oorspronkelijke habitat en in eeuwenoude gedragspatronen waar het dierenrijk van nu van opkijkt en zegt zich daarvan ‘morbide’ te distantiëren.

 

Miljoenen mensen uit met name de hoogontwikkelde 3e wereld landen in Afrika en Azië, maar ook van andere continenten, reizen naar het kleine landje aan de Noordzee af, om daar met eigen ogen te zien hoe de mens van vroeger leefde in al haar ruwheid.

De basis instinctieve manier welke daar nu in Nederland nog voluit zichtbaar is, kon men vroeger bij, inderdaad hoger ontwikkelde, dieren uit de voormalige oerwouden in de wereld, niet eens meemaken. Immers die (vroeger wilde) dieren waren weliswaar naakt of toch niet met kleding gedekt, maar hun voorkomen was puur en beschaafd en zelfs de geslachtsgemeenschap was natuurlijk en met een oorspronkelijk doek en nut, namelijk zorgen voor nageslacht in de keiharde wetten van toen: de strongest to survive!

 

Voor de bewoners van Nederland of wellicht beter gezegd, voor het dierenrijk aan de Noordzee, deel uitmakende van het Koninkrijk der Nederlander, liggen de zaken heel anders.

 

Daar is naaktheid slechts het doel: naakt te zijn en te choqueren (dus niet vanwege een doelmatig reden). Daar is roven, verkrachten, stelen, overspel, kindermisbruik, partnerruil, broodroof, afgodenaanbidding, gewoon ingebed in het dagelijks leven, in het denken en handelen van de Nederlanders. Het collectief of individueel afmaken van andere species is natuurlijk normaal en vanzelfsprekend in het dierenrijk. We kennen dat gedrag van oudsher niet alleen bij Nederlanders maar ook bijvoorbeeld bij roofdieren als coyotes, wolven, hyena’s, ratten enzovoorts.

In het Nederland van nu zeg 2012/2013, liggen de zaken duidelijk anders. De waarschijnlijk oorspronkelijk van mensen afkomstige beesten, zijn door allerlei oorzaken teruggevallen op werkelijk prehistorische gedragspatronen welke haar weerga in de geschiedenis niet kent. Biologen, oudheidkundigen, psychiaters en ander gedragsdeskundigen alsmede tientallen andere wetenschappers staan voor meer dan een raadsel. Verbijstering en wetenschappelijke ongesteldheid is hen overvallen.

 

Natuurlijk, gedragsveranderingen vinden plaats, zowel individueel als collectief. Normaal gesproken ontwikkelen deze veranderingen zich af in een tijdsbestek van enige tientallen of honderden, soms miljoenen jaren. In een zeer gering aantal gevallen en dan uitsluitend bij individuen kan een gedragsverandering ontstaan door een uitzonderlijk traumatische ervaring of reeks van traumatische ervaringen. Maar het is niet eerder in de wereldgeschiedenis voorgekomen, dat een verandering als dit zich voordoet bij (nagenoeg) een heel volk of alle inwoners van een land of zeer groot gebied.

 

Wetenschappers uit heel de wereld formuleren -weliswaar uitermate terughoudend- hun gedachten en de mogelijkheden van het hoe en waarom of waardoor deze verandering, zo er al sprake is van een verandering, heeft kunnen plaatsvinden en op zo’n wetenschappelijk bezien uitermate korte termijn.

 

Uit de eerste -en nogmaals onder ernstig voorbehoud en van zeer veel kanttekeningen voorziene- formuleringen, kan voorzichtigheid worden geconcludeerd dat er van een verandering of omslag, helemaal geen sprake is. Indringende studie en het naast elkaar leggen van feiten en wetenswaardigheden, brengen meer en meer duidelijk naar boven dat Nederlanders, vroeger vooral Hollanders genoemd, eigenlijk al vele eeuwen beesten zijn of zich toch al vele eeuwen als beesten gedragen, waar dan ook ter wereld zij waren of -vandaag de dag- zich melden als toeristen.

 

Aanwijzingen zijn eigenlijk al eeuwen terug aangedragen door diezelfde “Hollanders” maar kennelijk zo goed gemaskeerd, dat wetenschappers all over the world deze niet konden waarnemen. Het is waarschijnlijk dat een soort van collectief  narcisme of narcisten* een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen, zich over de Nederlanders heeft verspreid. De stoornis kan worden gezien als de pathologische-(ziekelijke) vorm van narcisme. Naar schatting lijdt 0,7-1% van de bevolking aan NPS. De aandoening komt in meerderheid voor bij mannen (50-75% volgens het DSM-IV).

Mogelijkerwijze ligt de wetenschappelijke bewijsvoering in de op één na laatste regel, namelijk naar ‘schatting’! Vervolgonderzoek en dan per inwoner van Nederland (andere delen van het Koninkrijk der Nederlander geven geen gelijknamig of gelijksoortig beeld als die in Nederland) zouden wellicht aan kunnen tonen dat dus niet 0,7 tot 1% aan NPS lijdt maar 99 tot 99,3% erfelijk belast is met NPS.

En als dat zou blijken waar te zijn, dan zijn er al heel veel vragen beantwoord. En dan is ook het gedrag van de “Hollanders” te verklaren. Immers personen die lijden aan een NPS kunnen in eerste instantie overkomen als charmant en interessant, maar als -ook internationale- relaties langer duren, blijkt hun egocentrisme vaak een ernstig obstakel. Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelen ze zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd en zijn hierdoor vatbaar voor depressieve verschijnselen. Anderzijds kan hun kwetsbaarheid ook tot woedeaanvallen leiden. Mogelijkerwijze zelfs aanleiding geven tot massavernietiging en (wereld)oorlogen.

Dat gedrag is bij de Nederlanders van nu ook duidelijk waarneembaar en ook zichtbaar in acties (van zowel individuele personen als bepaalde  groeperingen en politieke partijen) gericht tegen buitenlanders, homo’s, moslims, boerka’s, naaktlopen, ‘het’ buitenland, de kerk, ongeacht welke religie, de eigen regering of ‘Europa’ en zo verder. Waarnemers merken op dat het eigenlijk niet van belang waar je tegen bent zolang je maar dierlijk brullend ergens tegen bent. Dat is namelijk nodig om te kunnen overleven in Nederland, want anders maken je eigen familie, je buren, je vrienden, je collega’s of de hooligans van een club die weer tegen jou, je af!, zoals de Nederlanders dat noemen.

Terugkijkend en als hogervermeld aangegeven, blijkt de geschiedenis door de eeuwen heen al duidelijke aanwijzingen te hebben aangedragen dat het beestachtige gedrag van de Nederlanders altijd al in hun opgesloten zat. Sla de geschiedenis er maar eens op na en je leert verbijsterend veel over de VOC, de slavenhandel, koloniaal geweld als in “Indië” (Rawagede**) en zelfs in Suriname, de Antillen en zelfs in naam van Hitler waren de zogenaamde ‘bruinhemden’ in Nederland de meest actieve van alle landen. Helaas lijkt het er op dat je het de “hollanders’ niet kwalijk kan nemen, zij wisten en weten immers niet wat zij doen, indien duidelijk naar voren zou komen dan zij lijden aan NPS want: NPS kan  worden gezien als een verdedigingsmechanisme dat op gevoelens van minderwaardigheid is gebaseerd.

Tja, wij mensen uit de geciviliseerde 3e wereld vergeten de pijn ons aangedaan door de Nederlanders natuurlijk nooit maar we vergeven wel, dit ligt in ONZE aard en dus komen wij vol belangstelling nog eens terug om te kijken hoe het met jullie Nederlanders gaat, daar in dat kleine (ziekelijke) landje aan de Noordzee.

Doeiiiiiii.

 

*Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedieDe narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. De stoornis kan worden gezien als de pathologische-(ziekelijke) vorm van narcisme. Naar schatting lijdt 0,7-1% van de bevolking aan NPS. De aandoening komt in meerderheid voor bij mannen (50-75% volgens het DSM-IV).

Kenmerken
Het is voor hulpverleners moeilijk te bepalen waar de grens tussen narcisme en de narcistische persoonlijkheidsstoornis ligt. Personen die lijden aan een NPS kunnen in eerste instantie overkomen als charmant en interessant, maar als relaties langer duren blijkt hun egocentrisme vaak een ernstig obstakel. Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelen ze zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd en zijn hierdoor vatbaar voor depressieve verschijnselen. Anderzijds kan hun kwetsbaarheid ook tot woedeaanvallen leiden.
Het leven van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is meestal zwaar, het heeft een diepe impact op de omstanders. Zoals een junk heroïne nodig heeft, is iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis altijd op zoek naar aandacht. Die aandacht houdt zijn broze zelfbeeld in stand en is van levensbelang voor de persoon. Om die aandacht te krijgen gebruikt de persoon de mensen die het dichtst bij hem staan, zoals de partner en kinderen.
De basis van NPS wordt in de jeugd of vroege volwassenheid gelegd. Vaak wordt de oorzaak gezocht in misbruik of trauma's die veroorzaakt kunnen zijn door ouders, andere invloedrijke volwassenen of zelfs leeftijdsgenoten. In dit kader kan NPS worden gezien als een verdedigingsmechanisme dat op gevoelens van minderwaardigheid is gebaseerd.

 

**Het bloedbad in Rawagede vond plaats op 9 december 1947. Het Nederlandse leger vermoordde tijdens een offensief tegen onafhankelijkheidsstrijders op Oost-Java alle mannen van het dorp (dat nu Balongsari heet). Officieel waren ze op zoek naar de schuilplaats van rebellenleider Lukas Kustario en verdachten ze de dorpelingen ervan om hem te beschermen. Er vielen meer dan 400 slachtoffers. Al in januari 1948 veroordeelde de VN de actie als een oorlogsmisdaad. In Nederland duurde dat een tijd: in 1969 werd schoorvoetend toegegeven dat er 'ongeveer twintig' personen geëxecuteerd waren. In 1995 en 2007 waren er Nederlandse televisieprogramma's die wel aanstuurden op excuses. In 2008 eisten tien overlevenden een schadevergoeding, en woonde de Nederlandse ambassadeur de herdenking bij. In 2009 besliste een Nederlandse rechtbank dat de feiten verjaard waren, hetgeen tot verontwaardiging leidde, vooral in het NRC Handelsblad ('oorlogsmisdaden mogen niet verjaren!'). Uiteindelijk bood eind 2011 de Nederlandse regering toch een bedrag van 20.000 euro per schuldeiser aan, en verontschuldigde de ambassadeur zich voor het bloedbad. De bevelvoerende officieer tijdens het bloedbad, majoor Alphons Wijnen, werd nooit vervolgd. Erger nog, is dat Raymond Westerling tijdens een campagne in Zuid-Salawesi in dec 1947-jan 1948 gelijkaardige technieken gebruikte, door dorpen te overvallen en de mannelijke bewoners één voor één te vermoorden om informatie te verkrijgen en terreur te zaaien. Ook hij werd nooit vervolgd.

 

*** Satirisch, sarcastisch geschreven

0
Trackback URL voor dit artikel

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft

Laat uw reactie achter

Gast dinsdag, 19 november 2019