'De Nashville-verklaring heeft juist een ongekend positief effect!'

Geplaatst door op in Uncategorized
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 430
  • 0 reacties
  • Abonneer op updates
  • Afdrukken

'De Nashville-verklaring heeft juist een ongekend positief effect!'

De Orthodox-Christelijke Nashville-verklaring is een klap in het gezicht van alle hypocriete rakkertjes van linkse en blabla-politieke zijde, zoals daar zijn de PvdA, GroenLinks, D66, meeloper 50PLUS en SP om er maar een paar te noemen. Opvallend is het instant gehuil van de hyena's en ratten welke vooral 1 ding gemeen hebben en dat is dat het klip en klaar is dat ze de Nashville verklaring helemaal niet gelezen hebben.

Zou dat wel het geval zijn dan zou het ook voor hen duidelijk zijn dat er van enig verzet of afschuw tegen homo's GEEN SPRAKE is. Het gaat ze ook helemaal niet om het welzijn of het belang van de lhbt'ers. Zij hebben vooral een ander kenmerk, een ander belang en dat is politiek gewin en/of kijkcijfertjes scoren over de rug van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, oftewel lhbt'ers.

Maar dankzij het schijnheilig, kunstmatig in elkaar gezette felle tegengas, gebaseerd op lucht, (met ongeveer alles wat aan linkse media beschikbaar is voorop), heeft de publicatie van de Nederlandstalige versie van de Nashville-verklaring uiteindelijk een veel breder en positief effect, zowel als aandacht voor de Christengemeente als geheel maar ook op de acceptatie van lhbt'ers. Het mag toch duidelijk zijn dat de Nashville-verklaring compleet uit z'n verband gerukt is om, al naar gelang wie of wat dan ook, er per woord of per zin heerlijk hypocriet of politiek gericht wat losse kreten op los te laten. In deze neem ik de artistieke en journalistieke vrijheid om het interview van Omroep Zeeland (DINSDAG 8 JANUARI 2019, 07:10) met Stefano la Heijne van het LHBT Netwerk Zeeland, een beetje in een ander perspectief te plaatsen.

Laten we beginnen met gewoon het feit dat er geen enkele Christen in Nederland of waar dan ook ter wereld loopt met de gedacht: kom laten we vandaag lhbt'ers lekker de kerk of waar dan ook uit pesten. Integendeel, de Christelijke Kerken zijn een warm nest voor iedereen dus ook de lhbt'er. LHBT'ers (wat een verschrikkelijk negatieve omschrijving overigens,) zijn voor mij gewoon mensen, broeders en zusters, familie, geliefden. Ze hoeven wat mij betreft ook nooit uit de kast te komen en door alles wat links politiek of anderszins gestoord is, gedwongen te worden hun seksuele geaardheid publiekelijk van de daken te schreeuwen. Te idioot voor woorden! Dat is pure tirannie en het maatschappelijk vernietigen van menselijkheid en respect voor de mens, in zijn of haar persoonlijke beleving. Het al dan niet gedwongen 'uit de kast komen' is een idioot fenomeen uit de 18e eeuw en absoluut niet meer van deze tijd. Ooit wel eens meegemaakt dat een hetero minister gedwongen wordt 'uit de kast te komen' met zijn/haar seksuele voorkeur voor leren riempjes of het spelen met opblaasbare poppen dan wel het spelen met de vibrerende genotstaaf en zo verder?

Sta mij toe het gewraakte artikel van Omroep Zeeland nog wat dieper uit te spitten:

'Totale verwerping van discriminatie', lees ik als sub-titel.

Zou het hierbij blijven dan zou ongeveer heel Nederland dit kunnen onderschrijven.
Maar lees even verder en dan komt het typische PvdA satanische addertje met twee tongen in het vizier:
"Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen", zegt PvdA-fractievoorzitter Anita Pijpelink. "Daarom moet de Nashville-verklaring - wat ons betreft - tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn." Iedereen behalve Christenen blijkbaar Anita?

'Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen', kraait Anita Pijpelink hier vrolijk uit maar tegelijkertijd discrimineert en trapt ze een welbepaalde bevolkingsgroep van wereldwijd miljarden mensen, namelijk Christenen, welbewust en hard op de ziel! Daarbij gaat ze dan maar even voorbij aan het feit dat wereldwijd tienduizenden, zo geen miljoenen lhbt'ers Christen zijn en aangesloten bij een Christelijke Kerk, en daar heel belangrijk werk verzetten, niet alleen voor lhbt'ers, maar voor de samenleving als geheel. Ik nodig u graag uit eens bij mij in Azië een kijkje te komen nemen. De PvdA-fractievoorzitter Anita Pijpelink maakt in ieder geval 1 ding heel duidelijk: De PvdA is geen bal interesseert in de LHBT'er. Het gaat hier om politiek goedkoop scoren. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de vele zogenaamde dominees welke zonder slag of stoot hun ' christelijk leven ' inruilden voor het meehuilen met de hyena's en anti-Christs.
Voordat we verder kijken naar het verhaal van Omroep Zeeland is het goed ons even te realiseren dat ook de Gereformeerde en Nederlands Hervormde Kerken in Zeeland (gemakshalve nu genoemd de PKN) de kraamkamers waren van zich nogal luid roerende atheïstische dominees en zichzelf graag noemende liberale dominees. In de praktijk waren het gewoon afvallige Christenen welke te weinig ruggengraat toonden om uit de kerk te stappen en hun goed betaalde job vaarwel te zeggen. Dat diezelfde kerken ongeveer geen kop meer binnenkrijgen, wijten ze uiteraard vooral aan iedereen maar niet aan het zichzelf en zeker niet aan de PKN, de kerkclub geboren uit de zorg om vooral het onroerend goed en niet zozeer met het oog op de werkelijke belangen van de kerkgangers. De decennialange strijd om diverse kerkelijke en eigenlijk niet verenigbare kerkstromingen, tegen de wil in van een ruime meerderheid van de diverse kerken, financieel gedwongen samen te voegen, laat zich tot aan vandaag voelen en spreekt boekdelen. De tijd heeft de sporen daarvan schijnbaar doen vervagen, maar geschiedenis laat zich niet wegzetten.

Verder lezen we dat "ook het Nederlands Bijbelgenootschap de Nashvilleverklaring afwijst. Voorzitter Karin van den Broeke, ook een zogenaamde liberale PKN-dominee !! op Noord-Beveland, zegt dat deze Nashville-verklaring geen recht doet aan de Bijbel. De Bijbel geeft volgens haar rond dit onderwerp geen duidelijke antwoorden, "omdat er nu in een andere tijd geleefd wordt."
Inderdaad: volgens Karin van den Broeke! En daarmee geeft ze bewijs van het deit dat zij blijkbaar de Bijbel nooit eens in alle rust eens goed te hebben lezen. En als het volgens haar zo is dat de Bijbel rond dit onderwerp geen duidelijke antwoorden geeft, dan impliceert dit ook dat er geen duidelijke antwoorden tegen de stelling van de Nashville-verklaring zijn te vinden in de Bijbel. Dan zegt deze dominee iets heel engs, ik citeer het bericht van Omroep Zeeland: "omdat er nu in een andere tijd geleefd wordt". Dominee, elk klein beetje Christen weet dat de Bijbel van alle tijden is en dat de Bijbel door de eeuwen heen het antwoord is op alle vragen. Gods Woord is Waarheid. Het woord van ds. Karin van den Broeke mag voortaan gewoon als ongeloofwaardig en zonder een spoor van waar Christelijk geloof op de vuilnisbelt worden gedeponeerd.

In de Nashville-verklaring verklaring worden volgens Van den Broeke, met een beroep op de Bijbel, allerlei vormen van seksuele identiteit en praktijk radicaal afgewezen. Complete nonsens wat dat staat er helemaal niet! Integendeel. Los daarvan is deze Nashville-verklaring bedoeld als discussiestuk in een nog te houden vergadering en is deze verklaring dus bij lang niet uitgewerkt. "Wij verzetten ons tegen die stellingname, die naar ons idee geen recht doet aan de Bijbel." zegt Van den Broeke. Alweer kan ik niet stoppen verbaasd te zijn over het uiten van de onderbuikgevoelens van deze dominee. Immers met hetzelfde gemak haalt van den Broeke zelf welbepaald de Bijbel aan om haar gelijk te verdedigen. Immers als zij stelt dat: "met een beroep op de Bijbel (in de Nashville-verklaring) allerlei vormen van seksuele identiteit en praktijk radicaal worden afgewezen" hanteert zij de Bijbel om aan te tonen dat zij van mening is dat met een beroep op diezelfde Bijbel allerlei vormen van seksuele identiteit en praktijk niet radicaal afgewezen zouden mogen worden. Zachtjes gezegd een beetje raar en niet echt Christelijk, toch?

Niet altijd één op één Bijbelteksten overnemen

"Het Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de bijbel te vertalen, beschikbaar te stellen en dichter bij de mensen te brengen." lezen we. Een 'mooie' bijkomstigheid is ook dat er miljoenen mee verdient worden, een miljoenenbusiness dus, laten we dat ook even in het oog houden. En ook, volgens Van den Broeke, is het niet altijd een kwestie van simpelweg één op één Bijbelteksten overnemen.
"Over veel kwesties die ons vandaag de dag bezighouden spreekt de Bijbel zich niet expliciet uit. Dat geldt ook voor homoseksualiteit. Want de manier waarop we nu tegen seksuele geaardheid aankijken, en de kennis die we er nu over hebben, bestonden in die tijd helemaal niet", zeggen voorzitter Karin van den Broeke en directeur Rieuwerd Buitenwerf....... ???

Vreemde uitspraken zou ik zo zeggen. Ten eerste dient de vraag zich aan: in welke tijd bestond homoseksualiteit niet? Er zijn waarheidsgetrouwe documenten, zelfs schetsen, tekeningen en schilderijen welke aantonen dat homoseksualiteit al (tien)duizenden jaren bestaat. Ook in de Bijbel wordt daar aan gerefereerd. En wie zegt dat er in 'die tijd' (welke die tijd ook moge zijn volgens Van den Broeke) geen kennis was over homoseksualiteit of over seksuele geaardheid? Het feit dat er in de Bijbel over gesproken wordt, geeft juist een heel ander beeld. Het lijkt er verdacht veel op dat Karin van den Broeke en Rieuwerd Buitenwerf de waarheid manipuleren en ombuigen naar wat zij graag als waarheid willen zien. " Niet altijd een kwestie van simpelweg één op één Bijbelteksten overnemen " is blijkbaar uitsluitend bedoeld voor domme lezertjes en nog dommer kerkpubliek van Van der Broek, want zij en Buitenwerf doen dat dus wel, te pas en vooral te onpas! Ver weg van de enige waarheid: Het Woord van God of anders gezegd De Bijbel.

'Anachronistisch en simplistisch'
De twee noemen het 'anachronistisch en simplistisch' om de bijbel als 'kant-en-klare gids' rond dit onderwerp in te zetten. "Wie Bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt het gevaar de Bijbel te laten buikspreken."
Wellicht is het beter de Waarheid van de Bijbel te laten buikspreken dan de valse waarheid welke te vinden is in klinkklare nonsens vertaald naar het onderbuikgevoel van Karin van den Broeke en Rieuwerd Buitenwerf. Bewust het Woord van God 'verkrachten' om het eigen gelijk te bewerkstelligen is een, zachtjes gezegd, bedenkelijke gang van zaken. Heel kort en bondig samengevat: de Nashville-verklaring is absoluut geen document tegen welke groep of seksuele geaardheid dan ook. Integendeel. Maar dat moet je wel onder ogen willen zien en mooie dingen zijn nu eenmaal moeilijker te verkopen dan grof geschut, keiharde leugens, verdriet en mensen uit elkaar spelen. Persoonlijk ben ik veel meer bezorgd voor de invloed van de Islam, Hindoeïsme en andere religies met een zeer sterk anti homo of anti lhbt karakter. Maar daar hoor je deze zogenaamde voorvechters van de LHBT niet over. Integendeel, de PvdA voorop plus GroenLinks, D66, meeloper 50PLUS en SP verkopen met groot plezier de Nederlandse Christelijk normen en waarden, uit angst voor de Islam en de ongegronde hoop dat uit die groep mensen stemmen te halen zijn. Deze zwaar ingezette actie tegen de Nashville-verklaring zal juist de nu wild om zich heenslaande kerken, dominees en politici veel meer pijn doen dan goed.

En dan even dit: Dominee Maarten Klaassen van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden is één van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring. Hij is in deze discussie nauwelijks aan het woord gekomen, want dan zou het duidelijk zijn dat er geen anti-homo beeld wordt geschetst in de Nashville-verklaring. Volgens hem is het niet bedoeld als anti-homo, maar wilde hij opkomen voor het klassiek - Christelijke standpunt over man en vrouw. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie, weet u nog wel?!

'Enorme invloed van de homolobby'

Ook vindt hij - dominee Maarten Klaassen - het belangrijk om binnen de kerk over homoseksualiteit te praten. Door wat hij de 'enorme invloed van de homolobby' op de samenleving noemt, wordt dat gesprek nu volgens hem eenzijdig gevoerd. Dat onderschrijven wij ten volle, alhoewel ik persoonlijk liever over de 'enorme terreur van de homo-lobby' zou willen spreken. Hoe dat in elkaar steekt konden we zien in de 10uurs uitzending van Nieuwsuur van 08 januari 2019 waar een 'onafhankelijke deskundige' van het Centraal Planbureau zijn licht liet schijnen over de Nashville-verklaring. Maar wel met de duidelijke mededeling dat hij 'zelf ook homo was en behoorlijk geschrokken' van de Nashville-verklaring. Hoezo onpartijdig. Dit was op het randje van walgelijk partijdig en eigenlijk er ver over heen.

En om duidelijk te zijn: meerdere Zeeuwse dominees met ruggengraat, hebben de verklaring ondertekend. En ook de Zeeuwse SGP heeft aangegeven dat de tekst weliswaar erg stellig opgesteld is, maar wel het standpunt van de partij weergeeft.

'Nooit een geheim van gemaakt'

Ook Kees Van der Staaij zelf blijft achter zijn ondertekening van de absoluut NIET tegen homo's en transgenders gekante Nashville-verklaring staan. "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit", was de eerste reactie van de SGP-voorman op alle kritiek. "In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring."

Een los daar weer van, de heer van der Staaij heeft, net als iedere Nederlander recht op zijn eigen mening, weet u nog wel. Want over die vrijheid hebben ongeveer alle lhbters, homolobbygroepen en linkse politieke partijen het steeds maar weer. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid te zijn, te denken en te leven naar een ieders individuele invulling. Blijkbaar is dat recht en zijn die vrijheden uitsluitend voorgehouden aan links (radicale) politieke partijen of andere linkse politieke schreeuwers, milieu-terroristen, liberale dominees en LHBTers. De rechten en vrijheden van in Nederland wonende andersdenkende Nederlanders zijn dan plotseling niet meer 'rechtsgeldig' of zo. Hoezo erg eng? Klinkt best wel beetje nazi-achtig he? Daar zou ik me als ik LHBTer zou zijn, me heel lang voor achter de oren krabben en van distanceren.

Dan tenslotte nog even dit. Ook de D66 staatssecretaris mr. Drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven moet zich eigenlijk doodschamen voor haar stellingname in deze kwestie, waar ze onmiddellijk haar mond opentrok tegen alles en iedereen die christelijk is en alles wat kerk is. Daarbij schuwde zij niet te zeggen dat het de 'vrijheid' is van LHBTers om te zijn wie ze zijn en dat zij het niet kon dulden dat bepaalde bevolkingsgroepen gestigmatiseerd worden. Ook bralde ze herhaald rond dat zij: 'Totale verwerping van discriminatie' top prioriteit geeft. Hoezo staatssecretaris van Engelshoven? Jij bent het juist die een grote groep (Christelijke) Nederlanders stigmatiseert en die groep de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van Godsdienst en vrijheid van leven naar en hoe zij zijn ontneemt. Jij bent het juist die 'een totale vorm van discriminatie van christenen' bewerkstelligd. Walgelijk en een staatssecretaris, welke door- en voor het volk is gekozen, onwaardig. Hoogste tijd deze staatssecretaris en/of het kabinet voor de rechter te slepen.

Overigens moet mij nog een ander ding van het hart. Ik ben geschokt hoe weinig zich noemende Christenen zich geschaard hebben achter deze verklaring welke zich op geen enkele manier in geen enkel woord tegen homoseksuelen of andersdenkenden uitgesproken heeft. De Nashville-verklaring is niet meer en niet minder dan een opsomming van feiten en waarheden zoals deze in de Christelijke Bijbel is terug te vinden. De Bijbel, Het Woord van God, de Enige Waarheid. En zie, honderdduizenden zich noemende Christenen houden hun mondje dicht en laten het Woord van God voor wat het is en nemen geen stelling tegen de grote monden van atheïsten en anti-christenen of politiek gewin zoekende lafaards. Schaam u. Zondag maar weer hardop meebrullen dat u vooral 'kind' van God wilt zijn, maar daarna, eenmaal buiten, maar weer snel onderduiken en juist ontkennen dat u Christen bent? Om dan later in besloten kring weer de show te spelen met te zeggen dat u volledig staat achter de enige waarheid: Het Woord van God? Ik ben vooral geschokt te leren hoe eenvoudig mensen hun geloof verloochenen en meedraaien met elke wind. Kiezen voor wat wellicht morgen de ' regerende macht ' is. Alvast de eigen vlag verbranden en de LHBT-vlag de Kerk binnendragen. Ik hoorde iemand vertellen dat hij thuis, naast de Bijbel ook een Koran heeft liggen, voor het geval de Islam de macht zou overnemen. Hoe in- en in triest is dit.
Laat ons bidden voor de kracht van de ware gelovige en het morele- en religieuze herstel van diverse onzer zogenaamde voorgangers.

0
Trackback URL voor dit artikel

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft

Laat uw reactie achter

Gast woensdag, 26 februari 2020