Dure-medicijnen.jpg
  Steeds vaker worden we opgeschrikt door zogenaamd alarmerende kreten uit het medisch wereldje, de farmacie en medicijnvoorschrijvenden of medicijnverstekkers in het algemeen. Alarmerend omdat het over hun geld gaat en zelden omdat het over de belangen van patienten gaat 'Dure medicijnen niet langer vergoed'! Of 'kankermedicijnen  worden onbetaalbaar'! Of 'Het Voorzorg College (hierna te noemen het College) wil stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor de top10 zeldzame ziekten'! Dat staat in conceptadviezen aan de minister van Volksgezondheid. Wanneer je dan even die kreten langs je neerlegt en even de tijd neemt de slakers van die kreten nader aan te horen, kom je steeds tot 1 en dezelfde ontdekking: HET GAAT OVER GELD! Sterker nog het gaat om het eigenbelang van zowel de ziekenhuizen, zorginstelling, het KWF, specialisten en uiteraard de farmaceutische industrie. Nooit en te nimmer hoor je de dames en heren medische wijsneuzen, ook maar 1 wijs woord spreken over de krankzinnig oplopende kosten in de ziekenzorg als gevolg van juist hun krankzinnige salarissen. Ook hoor je niets over de miljarden welke uit de zorg verdwijnen als gevolg van elkaar de bal toespelen, frauduleuze (soms dubbele of drievoudige) declaraties, belachelijke sommen geld welke in te veel zakken verdijnen voor...
Hits: 2180
0